Toegankelijkheidsverklaring

De website voldoet op dit moment volledig aan de internationale toegankelijkheidsrichtlijnen WCAG 2.1, niveau AA. Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking. Bekijk onze toegankelijkheidsverklaring.