Informele ondersteuning en vrijwilligers

Informele ondersteuning en vrijwilligers zijn niet-professionele hulpbronnen die beschikbaar zijn om mensen te helpen bij het oplossen van problemen en het verbeteren van hun levenskwaliteit. Informele ondersteuning is hulp die wordt gegeven door familie, vrienden, buren of andere leden van de gemeenschap. Vrijwilligers zijn mensen die zich vrijwillig beschikbaar stellen om hulp te bieden aan anderen, meestal via non-profitorganisaties of sociale diensten. Beide vormen van ondersteuning kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen, vooral in tijden van nood of onzekerheid.