Richtlijnen

De website www.sgbodegraven.nl is een initiatief van Samen Gezond Bodegraven, met als doel alle informatie rondom gezondheid, welzijn en zorg in Bodegraven te bundelen en beschikbaar te maken voor inwoners en professionals. Dit betreft het gebied Bodegraven binnen de gemeente Bodegraven - Reeuwijk.

De website is eveneens de ingang naar het besloten deel, speciaal voor professionals in welzijn en zorg in de gemeente Bodegraven. Op dit platform (CORPIO Samen Gezond Bodegraven) kunnen deelnemers o.a.:

 • De gegevens over hun organisaties die zichtbaar zijn op sgbodegraven.nl beheren
 • Contactgegevens raadplegen van alle deelnemers
 • Hun eigen gegevens aanpassen in overleg met de wijkmanager
 • Gemaakte werkafspraken per domein inzien
 • Veilig documenten delen met samenwerkingspartners
 • Discussiëren in communities
 • Gerichter nieuwsberichten over Samen Gezond Bodegraven ontvangen

Het platform is niet voor iedere (zorg)aanbieder toegankelijk. Onderstaande richtlijnen gelden voor iedere persoon of organisatie die opgenomen wenst te worden binnen sgbodegraven.nl.

 • Als voor de beroepsuitoefening een registratie verplicht is, dan dient de aanbieder in het betreffende register ingeschreven te staan (BIG-registratie of AGB-code).
 • Als voor de beroepsuitoefening een kwaliteitsregister beschikbaar is, dan dient de aanbieder in het betreffende register opgenomen te zijn (bijvoorbeeld: SKJ-registratie of registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici).
 • De aanbieder is direct werkzaam voor de inwoners van de gemeente Bodegraven - Reeuwijk in het gebied Bodegraven.
 • Aanbieder is werkzaam binnen zorg, sociaal domein, welzijn of ten bate van de publieke gezondheid.
 • De aanbieder hanteert een schriftelijk vastgelegde klachtenregeling of aangesloten te zijn bij klacht en geschillencommissie.
 • De aanbieder is laagdrempelig benaderbaar voor inwoners en contactinformatie is eenvoudig beschikbaar. En dient te voorzien zijn van een eigen website met juiste contactgegevens.
 • De aanbieder verklaart dat de ingediende gegevens te allen tijde correct en volledig zijn en aanvaardt hiervoor de verantwoordelijkheid.
 • Aanbieder werkt actief mee aan de halfjaarlijkse geautomatiseerde controles om gegevens correct en volledig te houden. 

In gevallen waarin bovenstaande richtlijnen geen uitsluitsel geven, besluiten Wijksamenwerkingsverband Samen Gezond Bodegraven en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk  over het wel of niet opnemen van de gegevens. Over een genomen besluit betreffende opname kan niet worden gecorrespondeerd. Indien getoonde aanbieders niet, of niet meer voldoen aan bovenstaande richtlijnen behouden zij zich het recht voor om zonder voorafgaande berichtgeving en opgaaf van redenen gegevens te verwijderen.

Bent u benieuwd hoe het Wijksamenwerkingsverband Samen Gezond Bodegraven u kan ondersteunen in uw werk of bij uw organisatie overstijgende samenwerking? Neem dan vooral contact met ons. Via wijkmanager@sgbodegraven.nl

Disclaimer: Wijksamenwerkingsverband Samen Gezond Bodegraven is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk, voor de kwaliteit van het vermelde aanbod op de website www.sgbodegraven.nl.