Positieve gezondheid

Positieve gezondheid is een benadering van gezondheid die meer nadruk legt op het bevorderen van het welzijn en de veerkracht van mensen in plaats van alleen de afwezigheid van ziekte en gebreken. Het is ontwikkeld door Machteld Huber en haar collega's en omvat zes dimensies van gezondheid: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. In plaats van te kijken naar wat er mis kan zijn met mensen, richt positieve gezondheid zich op het versterken van de gezondheid van mensen en het stimuleren van hun eigen vermogen om hun leven te leiden zoals ze willen.

Het spinnenweb van positieve gezondheid

Het Spinnenweb van Positieve Gezondheid is een conceptueel model dat in 2011 werd ontwikkeld door Machteld Huber, een arts en onderzoeker in Nederland. Het model is ontworpen als een alternatieve benadering van gezondheid en welzijn, waarbij de nadruk ligt op het bevorderen van een holistisch begrip van gezondheid en het betrekken van individuen bij het beheer van hun eigen gezondheid. Het spinnenweb bestaat uit zes verschillende dimensies van gezondheid:

  1. Lichaamsfuncties: dit verwijst naar het vermogen van het lichaam om fysieke taken uit te voeren en de verschillende processen die nodig zijn om de gezondheid te behouden.
  2. Mentale functies en beleving: dit verwijst naar het vermogen om mentaal gezond te zijn en de kwaliteit van het leven te ervaren.
  3. Spiritueel/existentieel welbevinden: dit verwijst naar de betekenis en zingeving die mensen aan het leven geven en de mate waarin ze zich verbonden voelen met anderen en de wereld om hen heen.
  4. Kwaliteit van leven: dit verwijst naar de perceptie van de kwaliteit van het leven, zoals tevredenheid met werk, relaties en andere aspecten van het dagelijks leven.
  5. Sociaal-maatschappelijk participeren: dit verwijst naar de mate waarin mensen deelnemen aan sociale activiteiten en interacties met anderen.
  6. Dagelijks functioneren: dit verwijst naar het vermogen om dagelijkse activiteiten uit te voeren en om te gaan met de uitdagingen van het dagelijks leven.

Door deze dimensies te combineren, biedt het Spinnenweb van Positieve Gezondheid een uitgebreide en holistische manier om de gezondheid te begrijpen en te bevorderen. Het kan ook worden gebruikt als een instrument om mensen te helpen bij het identificeren van hun eigen gezondheidsbehoeften en doelen.

Wat doe je met het spinnenweb?

Het Spinnenweb van Positieve Gezondheid kan op verschillende manieren worden gebruikt, afhankelijk van het doel en de context. Hier zijn enkele voorbeelden:

  • Als gespreksinstrument: Het spinnenweb kan worden gebruikt als een instrument om gesprekken te voeren met patiënten, cliënten of andere mensen over hun gezondheid en welzijn. Door de verschillende dimensies te bespreken, kan worden vastgesteld welke aspecten van gezondheid belangrijk zijn voor de persoon en wat hun doelen zijn.
  • Als instrument voor gezondheidsbevordering: Het spinnenweb kan worden gebruikt als een instrument om gezondheidsbevordering te bevorderen. Door te werken aan verschillende dimensies van het spinnenweb, kunnen mensen hun algehele gezondheid en welzijn verbeteren en beter omgaan met gezondheidsuitdagingen.
  • Als instrument voor beleidsmakers: Het spinnenweb kan worden gebruikt als een instrument om gezondheidsbeleid te ontwikkelen dat zich richt op de verschillende dimensies van gezondheid. Door de verschillende dimensies te integreren in beleidsbeslissingen, kan worden gezorgd voor een holistische benadering van gezondheid en welzijn.
  • Als instrument voor onderzoek: Het spinnenweb kan worden gebruikt als een instrument voor onderzoek naar gezondheid en welzijn. Door de verschillende dimensies te meten en te evalueren, kan worden vastgesteld welke aspecten van gezondheid belangrijk zijn voor verschillende groepen mensen en wat de effecten zijn van interventies op de verschillende dimensies van het spinnenweb.

Zelf het spinnenweb invullen

Ga naar mijnpositievegezondheid.nl en beantwoord de vragen. Of pak voor een korte versie de uitdraai op papier.