Pleegzorg

Pleegzorg is een bepaalde vorm van jeugdhulp. Wanneer kinderen om wat voor reden dan ook niet meer verzorgd kunnen worden door hun biologische ouders komt pleegzorg aan bod. Dit houdt dat er vervangende ouders de zorg en opvoeding van één of meerdere kinderen overnemen. Pleegouders zijn niet de wettelijke ouders van het kind.