Over ons


Stichting Samen Gezond Bodegraven is een samenwerkingsverband voor zorg en welzijn in Bodegraven.

In ons wijksamenwerkingsverband werken zorgverleners, welzijnsorganisaties, zorgorganisaties en de gemeente samen aan goede zorg in Bodegraven. De zorg- en dienstverlening wordt op elkaar afgestemd en doelmatig georganiseerd, waarbij de inwoner centraal staat. Het wijksamenwerkingsverband richt zich bovendien op Positieve Gezondheid en preventie.

Door lokale samenwerking verbreden zorg- en welzijnsprofessionals hun kennis en ervaren zij verbeteringen in het werkproces en meer werkplezier. Inwoners van Bodegraven ervaren dat er meer samenwerking plaatsvindt en persoonsgerichte zorg wordt geboden.

Missie

Samen Gezond Bodegraven organiseert multidisciplinaire nulde- en eerstelijns netwerkzorg van hoge kwaliteit. Dit zorgt ervoor dat de patiënt/cliënt de meest efficiënte, kwalitatief goede en laagdrempelige zorg op het juiste moment op de juiste plaats krijgt.

 Visie

Samen Gezond Bodegraven streeft naar optimale gezondheidswinst van inwoners in Bodegraven. Dit doen we door het bevorderen en stimuleren van samenwerking, tussen zowel aangesloten zorgverleners onderling als met andere relevante organisaties in de gemeente en de regio. Kwalitatief goede, efficiënte, toegankelijke en betrokken zorg op de juiste plaats is hierbij het uitgangspunt.

 Bestuur

Het bestuur van Stichting Samen Gezond Bodegraven bestaat uit vier leden. Dit zijn:

Het bestuur wordt ondersteund door de wijkmanagers Laura van Werven en Jacqueline Ebbink. Zij zijn te bereiken via wijkmanager@sgbodegraven.nl of 06-38569924.

Denise, Déan, Erik, Tim, Laura, Martijn en Jacqueline.

Commissies

Binnen het wijksamenwerkingsverband zijn er kwaliteitscommissies, met daarin zorgverleners en/of organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van een bepaalde opdracht.

1.     Commissie Kwaliteit & Deskundigheid

2.     Commissie Innovatie, Communicatie & ICT

3.     Commissie Zorginhoudelijk: mentale gezondheid (Positieve Gezondheid, preventie, Welzijn op Recept)

 Contactgegevens

Stichting Samen Gezond Bodegraven

Willem de Zwijgerstraat 9-b

2411 VT Bodegraven

E wijkmanager@sgbodegraven.nl

T 06-38569924

KVK -nummer: 50358847