Onderwijs

Onder onderwijs wordt in Nederland over het algemeen verstaan: het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitude binnen een door de overheid bepaalde structuur door daarvoor opgeleiden personen. Het is voor ons erg vanzelfsprekend dat je onderwijs volgt; het is nodig om te kunnen meedraaien in de maatschappij.

Er zijn verschillende onderdelen en niveaus in het Nederlands onderwijssysteem:

  • Primair onderwijs (po)
  • Voortgezet onderwijs (vo)
  • Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
  • Hoger beroepsonderwijs (hbo)
  • Wetenschappelijk onderwijs (wo)