Eenzaamheid ook in Bodegraven groter dan je denkt

15 april 2024

Op 27 maart vond een interessante en goedbezochte samenwerkingsbijeenkomst van Samen Gezond Bodegraven plaats. Deze keer was het thema 'Eenzaamheid', een onderwerp dat een veel grotere rol speelt in Bodegraven dan vele aanwezigen dachten.


Jeannette Rijks, pionier en deskundige op het gebied van eenzaamheid, trapte de avond af met een prikkelende presentatie over wat eenzaamheid is. Zo wist een groot gedeelte van de toehoorders nog niet dat eenzaamheid een emotie is, net zozeer als angst of verdriet. Een andere eyeopener was dat eenzaamheid al ontstaat in de wieg, aldus Jeannette. Zo leren eenzame baby's die niet getroost worden en maar blijven huilen dat het geen zin heeft om nog uiting te geven aan die eenzaamheid. Iets wat het op latere leeftijd moeilijk maakt om om te gaan met emoties én de herkenning van eenzaamheid door de omgeving. Verder was het een 'shock' te horen dat zo'n 49% van alle mensen wel eens eenzaam is, en dat dat aantal in Bodegraven zelfs nog iets hoger ligt.

Gelukkig zijn er als omstander én als eenzaam mens vele zaken die je kunt verrichten om hiermee aan de slag te gaan. Wat precies, staat beschreven in het nuttige boekje dat Jeannette digitaal uitreikte aan het einde van haar pleidooi.

Verbinding

Drifa Bakkali en Jessica Cats, sociaal makelaars bij welzijnsorganisatie SAM, namen de aanwezigen mee in een boeiend verhaal over de rol die SAM kan hebben in het verbinden van jongeren en volwassenen.


Verloskundig onderzoeker Marlies Rijnders sloot de presentaties af met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van zwangerschap en verloskunde: CenteringZwangerschap. Dit is een concept waarbij zwangere en pas bevallen vrouwen in groepsvorm thema's bespreken en worden begeleid door een coach. Uit diverse studies blijkt dat dit aantoonbaar leidt tot beter gezondheidsgedrag (minder roken of alcoholgebruik bijvoorbeeld) en minder vroeggeboortes. Ook een mooi voorbeeld hoe eenzaamheid onder jonge moeders kan worden teruggedrongen!

Pitches

Tijdens de pitches op deze samenwerkingsbijeenkomst deed Kernkracht de oproep dat het op zoek is naar maatjes in onze regio. Cor van kinderspeel- en dierenpark De Oude Zustertuin wees er op dat deze locatie behalve vermaak ook zeer geschikt is voor het organiseren van evenementen.

Wij willen de in grote getale aanwezige deelnemers van harte bedanken voor hun deelname aan de bijeenkomst. We hopen dat deze avond weer een steentje heeft kunnen bijdragen aan het terugdringen van eenzaamheid in Bodegraven!

Denise van Vessem, secretaris Samen Gezond Bodegraven


>>> Thema Meedoen & ontmoeten

Eenzaamheid ook in Bodegraven groter dan je denkt