Klachtenregeling

Stichting Samen Gezond Bodegraven vindt het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening in Bodegraven. Wanneer u een suggestie heeft als het gaat om de samenwerking tussen zorg- en hulpverleners, dan kunt u contact met ons opnemen.

Indien u een klacht heeft over een individuele zorgverlener, dan kunt u het best direct contact opnemen met de betreffende zorgverlener/organisatie. U kunt zich ook wenden tot de klachtencommissie waar de betreffende zorgverlener zich bij heeft aangesloten.

Hoe meldt u een klacht?


U kunt op twee manieren een klacht of suggestie indienen:

  • Via de mail: wijkmanager@sgbodegraven.nl. Vermeldt in ieder geval uw naam, telefoonnummer en mailadres.
  • Via dit klachtenformulier: …..

Klachtenregeling

  • De ontvangst van uw klacht wordt binnen tien dagen aan u bevestigd.
  • De klacht wordt door één van de wijkmanagers telefonisch met u besproken.
  • Wanneer uw klacht gaat over een zorgverlener en zijn/haar behandeling, neemt de wijkmanager, indien door u gewenst, contact op met de betreffende zorgverlener.
  • De wijkmanager probeert de klacht naar uw tevredenheid af te handelen.

Niet tevreden?

Is het lastig voor u om een klacht in te dienen of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing voor uw klacht of probleem. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van de SKGE.