Gezondheidscentrum

In een gezondheidscentrum werken verschillende eerstelijnszorgaanbieders onder een dak. Een gezondheidscentrum kan heel groot zijn of heel klein, maar er zetelt altijd in ieder geval een huisarts. De huisarts heeft de spilfunctie.