Dagbesteding of invulling

Dagbesteding of invulling (volwassenen)

Dagbesteding verwijst naar dagactiviteiten voor mensen die vanwege bijvoorbeeld een beperking, ziekte of psychische problemen niet in staat zijn om regulier werk te verrichten. Deze activiteiten kunnen gericht zijn op het bieden van structuur, het vergroten van zelfredzaamheid, het ontwikkelen van vaardigheden en het bevorderen van sociale contacten. Voorbeelden van dagbesteding zijn bijvoorbeeld creatieve activiteiten, tuinieren, sporten, muziek maken, of werkzaamheden in een werkplaats of atelier. Dagbesteding wordt vaak aangeboden door zorginstellingen, gemeenten en welzijnsorganisaties.

Daginvulling verwijst naar hoe iemand zijn of haar dag besteedt, inclusief werk, studie, vrije tijd, sociale activiteiten en andere bezigheden. Het gaat dus over de manier waarop iemand zijn of haar dag indeelt en invult. 
Een goede daginvulling kan bijdragen aan het welzijn en de kwaliteit van leven van een persoon. Het kan helpen om structuur aan te brengen in het dagelijks leven en om een gevoel van voldoening te geven.

Verschillende vormen en mogelijkheden 

Eigen kracht

  • (Betaald) werk
  • School
  • Hobby’s

Netwerk

  • Uitjes met netwerk

Algemene voorzieningen

*Aanbieders

Andere wetgeving

  • Zvw (behandeling problematiek)
  • Wlz
  • UWV
  • Participatiewet